Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: KHOÁI CHÂU
Điện thoại di động: 0376179168
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

sổ giao ca trực trường tuần thứ 8 từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 3 nam 2020 cho cán bộ giáo viên trong trường,

Sổ giáo ca trự trường tuần thứ 8 từ 23-29/3/2020

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG MẦM NON THUẦN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

 

Thuần Hưng, ngày 21 tháng 03 năm 2020

 

SỔ GIAO CA TRỰC TUẦN CÚM CORONA CANH TÝ 2020

(Tuần thứ 8 từ ngày 23/03 đến hết ngày 29/03/2020)

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca1

Từ 07h30 ngày 23/03/2020 đến 12h30 ngày 23/03/2020

(Tức 07h30 ngày 30 Tháng hai đến 12h30 ngày 30 Tháng hai)

 

Trực: Đào Thị Bẩy

 

Đào Thị Thu Hương

 

 

( Sáng Thứ 2)

0986396712

0376179168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca2

Từ 12h30 ngày 23/03/2020 đến 17h00 ngày 23/03/2020

(Tức 12h30 ngày 30 Tháng hai đến 17h00 ngày 30 Tháng hai)

 

Trực ca: Lâm Thị Hường

 

 

Đào Thị Thu Hương

 

 

( Chiều Thứ 2)

 

0342562339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca3

Từ 07h30 ngày 24/03/2020 đến 12h30 ngày 24/03/2020

(Tức 07h30 ngày 01 Tháng hai đến 12h30 ngày 01 Tháng ba)

 

Trực ca:

Đào T Thanh Vân

Đào Thị Ngọc

( Sáng Thứ 3)

0377527704

0354454909

 

 

 

 

 

Ca4

Từ 12h30 ngày 24/03/2020 đến 17h00 ngày 24/03/2020

(Tức 12h30 ngày 01 Tháng hai đến 17h00 ngày 01 Tháng ba )

 

Trực ca: Vương Thị Hồng

Đào T Thanh Vân

 

( Chiều Thứ 3)

0979914376

0377527704

 

 

 

 

Ca5

 

Từ 07h30 ngày 25/03/2020 đến 12h30 ngày 25/03/2020

(Tức 07h30 ngày 02Tháng hai đến 12h30 ngày 02 Tháng ba)

 

Trực ca: Đào Thị Huyền Trang

 

 

Đào Thị Thu Hương

 

( Sáng Thứ 4)

0387953863

 

 

 

 

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca

6

 

Từ 12h30 ngày 25/03/2020 đến 17h00 ngày 25/03/2020

(Tức 12h30 ngày 02Tháng hai đến 17h00 ngày 02 Tháng ba)

 

Trực ca: Nguyễn Thị Thủy.

 

Đào Thị Thu Hương

( Chiều Thứ 4)

0943670108

 

0376179168

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

7

Từ 07h30 ngày 26/03/2020 đến 12h30 ngày 26/03/2020

(Tức 07h30 ngày 03 Tháng hai dến 12 h30 ngày 03Tháng ba)

 

Trực ca:

Nguyễn Thị Sâm

Đào Thị Thanh Vân

 

( Sáng Thứ 5)

0968010798

0377527704

 

 

 

 

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca

8

Từ 12h30 ngày 26/03/2020 đến 17h00 ngày 26/03/2020

(Tức 12h30 ngày 03 Tháng hai đến 17h00 ngày 03 Tháng ba)

 

Trực ca:

Nguyễn Thị Hằng

 

Đào Thị Thanh Vân

 

( Chiều Thứ 5)

0357470587

 

 

 

 

 

Ca

9

Từ 07h30 ngày 27/03/2020 đến 12h30 ngày 27/03/2020

(Tức 07h30 ngày 04 Tháng hai đến 12h30 ngày 04 tháng ba)

 

Trực ca: Nguyễn Thị Nhiễu.

Đào Thị Thu Hương

 

 

( Sáng Thứ 6)

0348400635

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

10

Từ 12h30 ngày 27/03/2020 đến 17h00 ngày 27/03/2020

(Tức 12h30 ngày 04 Tháng hai đến 17h00 ngày 04 tháng ba )

 

Trực ca: Nguyễn Thu Hà

 

Đào Thị Thu Hương

 

 

 

( Chiều Thứ 6)

0967256784

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca 11

Từ 07h30 ngày 28/03/2020 đến 12h30 ngày 28/03/2020

(Tức 07h30 ngày 05 Tháng hai đến 12h30 ngày 05 Tháng ba)

 

Trực ca: Đào Thị Ngọc Vân.

 

Đào Thị Thanh Vân

 

( SángThứ 7)

0972496698

 

 

 

 

Ca

12

Từ 12h30 ngày 28 /03/2020 đến 07h30 ngày 28/03/2020

(Tức 12h30 ngày 05 Tháng hai đến 17h00 ngày 05 Tháng ba)

 

Trực ca:

Nguyễn Thị Phương

Đào Thị Thanh Vân

 

 

 

( Chiều Thứ 7)

0347402974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

Thời gian

Người trực

Số điên thoại

Diễn biễn ca trực

Người giao

Người nhận

Ca 13

Từ 07h30 ngày 29/03/2020 đến 12h30 ngày 29//03/2020

(Tức 07h30 ngày 06 Tháng hai đến 12h30 ngày 06 Tháng ba)

 

Trực ca: Lê Thị Vân

Đào Thị Thu Hương

 

( Sáng chủ nhật)

0397420697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca

14

Từ 12h30 ngày 29/03/2020 đến 17h00 ngày 29/03/2020

(Tức 12h00 ngày 06 Tháng Hai đến 17h00 ngày 06 Tháng ba

 

Trực ca: Đào Thị Thoa

 

 

Đào Thị Thu Hương

 

( Chiều chủ nhật)

0385023623

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

 

 

Đào Thị Thu Hương

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết